Browsing loại

Highlight videos

BORUSSIA DORTMUND VS MAINZ 3-1

https://vimeo.com/634299211 Xem lại video trận đấu đã diễn ra giữa 2 đội BORUSSIA DORTMUND VS MAINZ 3-1 full HD, tổng hợp số bàn thắng của trận cùng những màn Highlight đẹp mắt nhất.

BRENTFORD VS CHELSEA 0-1

https://vimeo.com/634299248 Xem lại video trận đấu đã diễn ra giữa 2 đội BRENTFORD VS CHELSEA 0-1 full HD, tổng hợp số bàn thắng của trận cùng những màn Highlight đẹp mắt nhất.

LEICESTER CITY VS MANCHESTER UNITED 4-2

https://vimeo.com/634299288 Xem lại video trận đấu đã diễn ra giữa 2 đội LEICESTER CITY VS MANCHESTER UNITED 4-2 full HD, tổng hợp số bàn thắng của trận cùng những màn Highlight đẹp mắt nhất.

MANCHESTER CITY VS BURNLEY 2-0

https://vimeo.com/634299457 Xem lại video trận đấu đã diễn ra giữa 2 đội MANCHESTER CITY VS BURNLEY 2-0 full HD, tổng hợp số bàn thắng của trận cùng những màn Highlight đẹp mắt nhất.

WATFORD VS LIVERPOOL 0-5

https://vimeo.com/634299808 Xem lại video trận đấu đã diễn ra giữa 2 đội WATFORD VS LIVERPOOL 0-5 full HD, tổng hợp số bàn thắng của trận cùng những màn Highlight đẹp mắt nhất.

PSG VS ANGERS 2-1

https://vimeo.com/633515310 Tường thuật lại trận đấu tổng hợp, số bàn thắng của trận PSG VS ANGERS 2-1 ngày 15/10 đầy đủ nhất.

JAPAN VS AUSTRALIA 2-1

https://vimeo.com/630740478 Tường thuật lại trận đấu tổng hợp, số bàn thắng của trận JAPAN VS AUSTRALIA 2-1 ngày 12/10 đầy đủ nhất

OMAN VS VIETNAM 3-1

https://vimeo.com/630740619 Tường thuật lại trận đấu tổng hợp, số bàn thắng của trận OMAN VS VIETNAM 3-1 ngày 12/10 đầy đủ nhất

SAUDI ARABIA VS CHINA PR 3-2

https://vimeo.com/630740751 Tường thuật lại trận đấu tổng hợp, số bàn thắng của trận SAUDI ARABIA VS CHINA PR 3-2 ngày 12/10 đầy đủ nhất